Rejstřík

Rod Absidia patří mezi vysloveně termofilní zygomycety, vyskytuje se však převážně v půdním substrátu. Vytváří bílé nebo světle šedé, poměrně vysoké porosty tvořené větveným neseptovaným (coenocytickým) myceliem. Výhonky vzdušného mycelia vykazují častou přítomnost rizoidů. Nepohlavní rozmnožování je charakterizováno tvorbou sporangioforů se sporangiosporami, kdy sporangiofory jsou na hlavním osovém vláknu přeslenitě uspořádány a sporangia mají hruškovitý tvar. V rámci tohoto rodu je uváděno 21 druhů, z nich zvláště Absidia corymbifera patří k mikroskopickým houbám podílejícím se na závažných mykotických komplikacích u rizikových pacientů. Zvláště nebezpečné jsou mykózy paranazálních dutin a s nimi související následné infekce CNS. Naštěstí jsou tyto komplikace poměrně vzácné, daleko častěji se tak s absidiovou infekcí setkáváme u kontaminovaných ran a popálenin.