ELISA - diagnostika antigenu

Media

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) je imunochemická metoda, při níž se používá enzym navázaný na Fc fragment protilátky ke značení antigenu a tím následně celého imunokomplexu. Navázaní enzymu se znázorní reakcí se substrátem za vzniku barevného produktu. Výsledná detekce intenzity barevného produktu je fotometrická. Metody slouží ke kvantifikaci malých množství antigenů, ale také dalších látek, např. hormonů, cytokinů, nádorových markerů apod.

Při průkazu antigenu je pevná fáze (např. jamka polystyrenové destičky) pokryta specifickou protilátkou. Z vyšetřovaného vzorku se na tuto protilátku vyváže antigen. Po promytí se na navázaný antigen váže z „druhé strany“ (na jinou antigenní determinantu) opět protilátka, tentokrát značená (konjugovaná) s enzymem. Po opětovném promytí je přidán substrát. Výsledné zabarvení konečného produktu je přímo úměrné koncentraci antigenu ve vzorku. Hodnotíme pomocí sestrojené kalibrační křivky, ze standardních vzorků se odečítají příslušné hodnoty v neznámém vzorku. Hodnocení lze provést i kvalitativně pomocí tzv. indexu, tj. poměru absorbance vzorku k absorbanci cut-off standardu. Cut- off je lidské sérum obsahující protilátky v hraničních koncentracích. Metoda se používá pro průkaz infekčních agens, např. HBsAg antigenu apod. 
 

Animace ELISA - diagnostika antigenu 

Video ELISA - diagnostika antigenu

loga
Zavřít