ELISA – diagnostika protilátek

Media

Enzymoimunoanalýza (EIA) je skupina imunochemických metod, jejichž společným znakem je použití enzymu ke značení antigenu nebo protilátky a tím následně celého imunokomplexu. Navázaní enzymu se pak znázorní reakcí se substrátem za vzniku barevného produktu. Výsledná detekce je podle druhu substrátu pro daný enzym fotometrická (např. ELISA), fluorometrická (FEIA) nebo luminometrická (LEIA). Metody slouží ke kvantifikaci malých množství antigenů, protilátek, ale i dalších látek, např. hormonů, cytokinů, nádorových markerů apod.

Při průkazu protilátky je pevná fáze (např. jamka polystyrenové destičky) pokryta antigenem. Do jamky destičky je aplikován vyšetřovaný vzorek obsahující specifické protilátky. Po promytí je přidán enzymem značený antiglobulin (antisérum), tj. zvířecí protilátka proti lidskému imunoglobulinu, tzv. konjugát. Po dalším promytí je aplikován substrát. Dojde ke vzniku barevné reakce. Intenzita výsledného zbarvení konečného produktu je přímo úměrná koncentraci hledané protilátky. Pomocí kalibrační křivky sestrojené ze standardních vzorků se odečítají příslušné hodnoty v neznámém vzorku. Hodnocení lze provést i pomocí tzv. indexu (poměr absorbance vzorku k absorbanci cut-off standardu). Cut-off je lidské sérum obsahující protilátky v hraničních koncentracích. V některých případech se provádí pouze hodnocení kvalitativní (+/-). Metoda se nejčastěji používá pro stanovení specifických protilátek (total Ig, IgM, IgG) u řady infekčních onemocnění.

Animace ELISA - diagnostika protilátek
Video ELISA - diagnostika protilátek 

loga
Zavřít