Kultivace bakterií

Media

Kultivace bakterií znamená množení bakterií v laboratorních podmínkách.

Při kultivaci se bakterie nacházejí v umělém prostředí, kterým se snažíme pěstovaným mikroorganizmům nahradit jejich původní přirozené podmínky, jež jim poskytoval hostitelský organizmus. K tomu, aby růst, množení a metabolizmus bakterií byl na umělých půdách optimální, musí být splněno několik základních podmínek:

  1. Zdroj živin
  2. Kultivační atmosféra
  3. Teplota
  4. Vlhkost prostředí
  5. Osmotický tlak
  6. Reakce prostředí – pH
  7. Oxidoredukční potenciál (Eh)

Množení bakterií probíhá na kultivačních půdách. Dnes se používají výhradně umělé půdy, které obsahují veškeré živiny potřebné pro optimální růst bakterií. Základem všech kultivačních půd je masopeptonový bujon, který je sám základní tekutou půdou vhodnou pro pomnožování bakterií. Z něj si základní pevnou půdu připravíme přidáním 2–3 % agarové řasy. Agarová půda má tu výhodu, že je za pokojové teploty i teplot vyšších (kultivačních) rosolovitě tuhá a rozpouští se až v blízkosti bodu varu.

Animace kultivace bakterií

Video kultivace bakterií

loga
Zavřít