Hemaglutinace

Media

Hemaglutinace (nepřímá, pasivní) je sérologická reakce, při které dochází k reakci mezi antigeny uměle navázanými na povrch erytrocytů a protilátkami proti těmto antigenům. Červené krvinky slouží jen jako nosič antigenů. Antigeny se na erytrocyty navážou chemicky nebo prostou adsorpcí. Takto upravené krvinky se nazývají „senzibilizované“.

Metoda je velmi citlivá, umožňuje detekci protilátek řádově v pg.

Pozitivní reakce se projeví vytvořením shluku červených krvinek, při negativní reakci se červené krvinky neshlukují, jsou volně rozptýleny v roztoku, časem sedimentují na dno jamky.

Výsledek se vyjadřuje pomocí titru, při provedení kvalitativního testu se hodnotí jako pozitivní nebo negativní. V praxi se využívá tato metoda k sérodiagnostice různých infekčních onemocnění, např. syfilis (TPHA test), yersiniózy, břišního tyfu.

Animace hemaglutinace

Video hemaglutinace

loga
Zavřít