Gramovo barvení

Media

Gramovo barvení je nejpoužívanější barvení v mikrobiologii. Informuje o počtu a tvaru bakterií, jejich uspořádání a barvitelnosti dle Grama, což má diagnostický význam. Rozliší bakterie na grampozitivní (modré) a gramnegativní (červené).

Princip:

Vytvořený komplex krystalové violeti a Lugolova roztoku po oplachu alkoholem zůstává pouze v grampozitivních bakteriích, z gramnegativních bakterií se alkoholem vymyje. Toto je dáno odlišnostmi ve stavbě stěny grampozitivních a gramnegativních bakterií. Gramnegativní bakterie jsou po oplachu alkoholem bezbarvé a musí se kontrastně dobarvit, např. karbolfuchsinem.

Postup:

 • Označíme podložní sklo a sterilizujeme jej.
 • Naneseme suspenzi bakterií.
 • Po zaschnutí suspenze provedeme fixaci preparátu protažením podložního skla plamenem kahanu.
 • Převrstvíme barvicím roztokem v tomto sledu:
  • krystalová violeť,
  • Lugolův roztok,
  • oplach vodou,
  • odbarvení alkoholem,
  • oplach vodou,
  • dobarvení zředěným karbolfuchsinem,
  • oplach vodou.
 • Prohlížíme v mikroskopu - imerzní systém, zvětšení 1000x.

Hodnocení:

Je-li preparát připraven z bakteriální kultury, popisujeme tvar bakterií, jejich uspořádání a barvitelnost podle Grama. Jde-li o směs, popisujeme nejprve grampozitivní koky a tyčinky, potom gramnegativní koky a tyčinky, pak ostatní mikroorganizmy.

Je-li preparát z infekčního materiálu, popisujeme nejprve buněčné elementy, pak nebuněčné složky a poté bakterie. Nález bakterií se vyjadřuje kvantitativně.

Animace Gramovo barvení

Video Gramovo barvení

loga
Zavřít