Koncentrační flotační metoda dle Fausta

Media

Faustova koncentrační flotační metoda je základní parazitologická vyšetřovací metoda stolice. Prvoci nacházející se ve stolici v roztoku síranu zinečnatého vzlínají, tj. flotují na povrch tekutiny a uchytí se na krycí sklo. Při mikroskopickém hodnocení vytvořeného preparátu sledujeme typickou morfologii a velikost parazitického prvoka, buď jeho aktivní vegetativní formy, trofozoity (pouze ve stolici vyšetřené do 2-3 hodin po odběru), nebo klidové, vysoce rezistentní formy, cysty.

Postup:

  1. Vzorek stolice o objemu asi 2 cm3 pomocí špejle přeneseme do krevní zkumavky s asi 5 ml destilované vody a necháme v ledničce do druhého dne.
  2. Druhý den pomocí dvou špejlí důkladně rozmícháme obsah zkumavky, doplníme zkumavku destilovanou vodou a centrifugujeme 3 min. při 2500 ot./min.
  3. Supernatant odsajeme přes vakuovou láhev. Promytí sedimentu dle potřeby lze opakovat stejným způsobem 1–2krát.
  4. Promytý sediment rozmícháme v roztoku síranu zinečnatého, zkumavku doplníme roztokem 33% síranu zinečnatého asi 1 cm pod okraj a centrifugujeme 3 min. při 2500 ot./min.
  5. Po centrifugaci doplníme zkumavku roztokem síranu až k okraji a na hladinu položíme krycí sklíčko 15x15 mm.
  6. Po 20 minutách stání přeneseme opatrně krycí sklíčko s přichycenou povrchovou blankou na kapku Lugolova roztoku na podložním skle a prohlížíme v mikroskopu při zvětšení 100-400 krát.

Příprava 33% roztoku síranu zinečnatého:

  • ZnSO4.7 H2O 331,0 g
  • H2O destil.doplnit do 1000,0 ml
  • Hustota roztoku 1,180
  • (zkontrolovat hustoměrem)

Animace koncentrační flotační metoda dle Fausta

Video koncentrační flotační metoda dle Fausta

loga
Zavřít