O projektu

V předkládaném projektu je zpracováno 20 laboratorních metod. Každá metoda je doplněna animací nebo schématem a videem, které zachycuje provedení laboratorní metody v reálné laboratoři.

Ke každé metodě jsou přiřazeny 3 modelové kazuistiky; celkem je tedy vytvořeno 60 různých kazuistik s popisem klinických projevů onemocnění, které souvisí s danou vyšetřovací metodou. Pro názornost jsou kazuistiky doplněny fotografií výsledků laboratorní metody. Závěrečná část je věnována ověření pochopení tématu. K tomu slouží 5 příkladů s konkrétním lékařským problémem. Student na základě fotografie výsledků laboratorního vyšetření reakci vyhodnotí. Správnost odpovědi se znázorní barevně a procentem úspěšnosti.

loga
Zavřít