KFR (komplement fixační reakce)

Komplement fixační reakce (KFR) je sérologická metoda, která slouží nejčastěji k průkazu přítomnosti protilátek. Podstata KFR spočívá ve vazbě komplementu na komplex antigen-protilátka. Před vlastní reakcí provedeme tepelnou inaktivaci séra (slouží k odstranění aktivity pacientova komplementu ve vzorku). V první fázi se váže protilátka z pacientova séra na příslušný antigen. Na vzniklý imunokomplex se navazuje morčecí komplement, který je k reakční směsi přidán ve vhodném ředění. Pokud v první fázi nedošlo ke spotřebě komplementu, reaguje ve druhé fázi přebytečný komplement s indikátorovým komplexem (imunokomplexem, hemolytickým systémem), který se skládá z ovčích erytrocytů s navázanou králičí protilátkou proti ovčím krvinkám (amboceptorem). Za této situace dojde k hemolýze erytrocytů. Pro výsledek je tedy rozhodující hemolýza erytrocytů. Mohou nastat dva případy:

  1. Komplement se spotřebuje v první fázi reakce a nezbude pro druhou fázi, v níž mu je nabídnut hemolytický systém. Tím nedojde k hemolýze, což dokazuje, že jsou ve vyšetřovaném séru přítomny protilátky, které prokazujeme (negativní hemolýza, ovčí krvinky sedimentují).
  2. Jestliže prokazované protilátky nejsou přítomny, komplement se v první fázi reakce nikde nefixuje a zůstává volný. V druhé fázi potom dojde k jeho vazbě na hemolytický systém a způsobí lýzu krvinek.

Výsledek se vyjadřuje pomocí titru, tj. v jakém nejvyšším ředění vyšetřovaného séra byly zjištěny protilátky. Pozitivní hemolýza znamená negativní výsledek, nebyly přítomny hledané protilátky v séru. Negativní hemolýza (sedimentace ovčích krvinek) znamená pozitivní výsledek, tj. byly přítomny hledané protilátky. Metoda se používá k průkazu protilátek u infekčních a parazitárních onemocnění, např. toxoplazmózy, brucelózy, ornitóz, infekcí respiračními viry apod.

KFR není vhodným testem pro zjištění tříd protilátek (zjišťují se celkové imunoglobuliny) a pro zjištění ochranných protilátek po očkování. Pro zjištění akutní fáze infekčního onemocnění je nutné vyšetřit tzv. párová séra (tzn. první odběr proveden na začátku onemocnění, druhý odběr proveden za 2-3 týdny, dvojice sér se vyšetřují najednou v jedné reakci). Pro akutní onemocnění svědčí tzv. sérokonverze, tzn. začátek tvorby protilátek v rekonvalescentním séru nebo signifikantní, tj. alespoň 4násobný vzestup hladiny protilátek v rekonvalescentním séru. Po prodělaném onemocnění jsou v séru prokazovány po dobu několika měsíců, jejich hladina klesá, až úplně vymizí.

Animace KFR (komplement fixační reakce) pozitivní

Animace KFR (komplement fixační reakce) negativní

Video KFR (komplement fixační reakce)

Media