KFR (komplement fixační reakce)

Media

Komplement fixační reakce (KFR) je sérologická metoda, která slouží nejčastěji k průkazu přítomnosti protilátek. Podstata KFR spočívá ve vazbě komplementu na komplex antigen-protilátka. Před vlastní reakcí provedeme tepelnou inaktivaci séra (slouží k odstranění aktivity pacientova komplementu ve vzorku). V první fázi se váže protilátka z pacientova séra na příslušný antigen. Na vzniklý imunokomplex se navazuje morčecí komplement, který je k reakční směsi přidán ve vhodném ředění. Pokud v první fázi nedošlo ke spotřebě komplementu, reaguje ve druhé fázi přebytečný komplement s indikátorovým komplexem (imunokomplexem, hemolytickým systémem), který se skládá z ovčích erytrocytů s navázanou králičí protilátkou proti ovčím krvinkám (amboceptorem). Za této situace dojde k hemolýze erytrocytů. Pro výsledek je tedy rozhodující hemolýza erytrocytů. Mohou nastat dva případy:

  1. Komplement se spotřebuje v první fázi reakce a nezbude pro druhou fázi, v níž mu je nabídnut hemolytický systém. Tím nedojde k hemolýze, což dokazuje, že jsou ve vyšetřovaném séru přítomny protilátky, které prokazujeme (negativní hemolýza, ovčí krvinky sedimentují).
  2. Jestliže prokazované protilátky nejsou přítomny, komplement se v první fázi reakce nikde nefixuje a zůstává volný. V druhé fázi potom dojde k jeho vazbě na hemolytický systém a způsobí lýzu krvinek.

Výsledek se vyjadřuje pomocí titru, tj. v jakém nejvyšším ředění vyšetřovaného séra byly zjištěny protilátky. Pozitivní hemolýza znamená negativní výsledek, nebyly přítomny hledané protilátky v séru. Negativní hemolýza (sedimentace ovčích krvinek) znamená pozitivní výsledek, tj. byly přítomny hledané protilátky. Metoda se používá k průkazu protilátek u infekčních a parazitárních onemocnění, např. toxoplazmózy, brucelózy, ornitóz, infekcí respiračními viry apod.

KFR není vhodným testem pro zjištění tříd protilátek (zjišťují se celkové imunoglobuliny) a pro zjištění ochranných protilátek po očkování. Pro zjištění akutní fáze infekčního onemocnění je nutné vyšetřit tzv. párová séra (tzn. první odběr proveden na začátku onemocnění, druhý odběr proveden za 2-3 týdny, dvojice sér se vyšetřují najednou v jedné reakci). Pro akutní onemocnění svědčí tzv. sérokonverze, tzn. začátek tvorby protilátek v rekonvalescentním séru nebo signifikantní, tj. alespoň 4násobný vzestup hladiny protilátek v rekonvalescentním séru. Po prodělaném onemocnění jsou v séru prokazovány po dobu několika měsíců, jejich hladina klesá, až úplně vymizí.

Animace KFR (komplement fixační reakce) pozitivní

Animace KFR (komplement fixační reakce) negativní

Video KFR (komplement fixační reakce)

loga
Zavřít