> VýukaSkip Navigation Links 

Výuka

 

Projekt slouží jako doplněk výuky oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Je možné jej využít v předmětech Instrumentální technika, Analytická chemie, Cvičení z mikrobiologie, Cvičení z imunologie, Cvičení z klinické biochemie.

Student se seznámí s použitím laboratorní metody v reálné praxi. Uživatel, tj. student, má možnost ověřit si své znalosti tím, že bude hodnotit výsledek laboratorní metody kvalitativně nebo kvantitativně výběrem z nabízených možností a v dalším kroku odvodí klinické důsledky nálezu. Jeho odpověď je vyhodnocena. Tím si uživatel, student, vytvoří vazbu mezi laboratorním nálezem a klinickou diagnózou a naučí se používat diferenciálně diagnostické postupy.

loga
Zavřít