Mikroskopické vyšetření močového sedimentu

Media

Jako močový sediment označujeme morfologické součásti moči, které lze analyzovat mikroskopickým vyšetřením.

Zásady odběru moči pro stanovení močového sedimentu:

Stanovení se provádí ze vzorku první ranní moči. Po probuzení pacient provede hygienickou očistu genitálu. Odebere se střední proud první ranní moči, tj. pacient vymočí část moči do záchodu, aby propláchl močové cesty, a teprve další porci vymočí do odběrové nádoby. Vzorek se do laboratoře dopraví do jedné hodiny.

(Tyto zásady nebývají na odděleních ani v ambulancích velmi často dodržovány. Praxe ukazuje, že většina pacientů nikdy neslyšela pojem střední proud ranní moči ani o hygienické očistě genitálu. Do laboratoří se takto dostanou většinou vzorky první moči, která obsahuje odloupané epitelie z močové trubice v množství, které někdy překryje všechny ostatní elementy. Dlouhým stáním se v moči pomnoží bakterie, které štěpí ureu na amoniak, v takto vzniklém alkalickém prostředí se všechny elementy rychle rozpadají.)

Kvalitativní sediment:

Provedení – 5 nebo 10 ml promíchané moči dáme centrifugovat na 10 minut při 1500-2000 otáčkách. Odebereme 4,5 nebo 9,5 ml supernatantu a pro další analýzy bereme 0,5 ml dobře promíchaného sedimentu (míchat, ale netřepat – hrozí poškození elementů). Na podložní sklíčko kápneme sediment, přikryjeme krycím sklíčkem a prohlížíme pod mikroskopem při zvětšení 400x meandrovitým způsobem. Hodnotíme průměrný počet elementů na zorné pole. Všímáme si i ostatních součástí a vše zaznamenáme.

Dále se provádí kvantitativní močový sediment, kdy pacient sbírá moč za 3 hodiny (Hamburgerův sediment). Pak počítáme erytrocyty, leukocyty a válce za 1 sekundu. K počítání použijeme Burkerovu komůrku.

Pro lepší určení morfologie močových elementů se provádí barvení, které zdůrazní některé buněčné detaily. Nejčastěji se používá Sternheimerovo barvení – alciánovou modří a pyroninem B. Alciánová modř barví povrch buněk a elementů, pyronin B barví uvnitř buněk cytoplazmu.

Automatizované hodnocení postupně nahrazuje Hamburgerův sediment a analýzy se provádějí principem průtokové cytometrie.

Referenční meze:

ANALYT ARBITRÁRNÍ JEDNOTKY
  0 1 2 3 4 5
Erytrocyty 0-4 5-10 11-20 21-40 plné pole shluky
Leukocyty 0-4 5-10 11-20 21-40 plné pole shluky
Válce hyalinní 0 1-4 5-10 více než 10    
Válce granulované 0 1-4 5-10 více než 10    
Pseudoválce 0 1-4 5-10 více než 10    
Epitelie 1-4 5-10 11-20 více než 10    
Oxaláty 0 přítomny četné velmi četné záplava  
Kyselina močová 0 přítomny četné velmi četné záplava  
Tripelfosfát 0 přítomny četné velmi četné záplava  
Urátová drť 0 přítomny četné velmi četné záplava  
Krystaly 0 přítomny četné velmi četné záplava  

Video mikroskopické vyšetření močového sedimentu

Schéma vyšetření močového sedimentu Schéma provedení vyšetření močového sedimentu

Schéma mikroskopického hodnocení močového sedimentu Mikroskopické hodnocení močového sedimentu

loga
Zavřít