> VýukaSkip Navigation Links > Aglutinace 

Aglutinace

Media

Aglutinace je reakce, při které reaguje korpuskulární antigen se specifickým antisérem. Tato reakce je projevem vazby protilátky na antigen, který je součástí povrchové struktury částice. Výsledkem je shlukování částic a tvorba granulí aglutinátu, který rychle sedimentuje. Aglutinaci lze pozorovat u mikrobů nebo buněk (erytrocyty, leukocyty i jiné buňky).

Existují dva základní druhy aglutinačních reakcí: přímá a nepřímá.

Při přímé aglutinaci antisérum (protilátka) reaguje přímo s antigenní determinantou, která je přirozenou součástí povrchové membrány buněk či mikrobů. Pacientovy protilátky (především třídy IgM) reagují s antigenem za vzniku sraženiny (aglutinátu, flokulátu). Reakci lze provést na sklíčku, ve zkumavce či mikrotitrační destičce. Provádí se buď průkaz kvalitativní, nebo častěji kvantitativní. Reakce probíhá smísením obou složek v různě modifikovaném ředění. Reakci lze zvýraznit obarvením antigenní suspenze (safranin, krystalová violeť, fuchsin). Výsledek se většinou vyjadřuje pomocí titru, případně při testu kvalitativním pouze +/-. Metoda se využívá v praxi pro průkaz protilátek proti různým infekčním agens, např. tularemie, listerie, pertuse, salmonela atd.

Animace aglutinace

Video aglutinace

loga
Zavřít