Aglutinace na nosiči

Media

Aglutinace je reakce, při které reaguje korpuskulární antigen se specifickou protilátkou. Antigen je buď součástí povrchové struktury částice, nebo je na její povrch navázán uměle. Výsledkem je shlukování částic a tvorba granulí aglutinátu, který rychle sedimentuje.

Existují dva základní druhy aglutinačních reakcí: přímá a nepřímá.

Při nepřímé aglutinaci antisérum (protilátka) reaguje s antigenní determinantou, která je navázána uměle na povrch inertních partikulí – nosičů (latex, želatina, bentonit atd.). Reakci lze zvýraznit obarvením antigenní suspenze (safranin, krystalová violeť, fuchsin). Výsledek se vyjadřuje pomocí titru, případně při provedení pouze kvalitativního průkazu pomocí +/-. Metoda se v praxi využívá pro průkaz antigenů, protilátek nebo autoprotilátek např. revmatoidních faktorů, průkaz protilátek proti treponemám (syfilis), protilátek proti kandidám nebo k rychlému orientačnímu stanovení CRP (C-reaktivního proteinu), rychlému stanovení kryptokokové infekce atd.

Animace aglutinace na nosiči

Video aglutinace na nosiči

loga
Zavřít