Literatura

 1. Bednář, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie. 1. vydání. Praha, Marvil 1996.
 2. Blažkovič, D.: Koloběh virů. Praha, NČAV, 1963.
 3. Brandis, H.: Lehrbuch der Medizinischen Mikrobiologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag, 1984. ISBN 3-437-00396-8.
 4. Bridson, E.: The Oxoid vade-mecum of microbiology. Unipath, Basingstoke, UK,1993.
 5. Budayová, E. a kol.: Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii. SZŠ a VZŠ HK, 2004. ISBN 80-903414-0-3.
 6. Bureš, J., Horáček, J.: Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha, Galén, 2003. ISBN 80-7262-208-0.
 7. Ferenčík, M., Rovenský, J., Nyulassy, Š.: Imunológia; základné termíny a definície. Bratislava, Slovak Academic Press s.r.o., 1999. ISBN 80-88908-38-8.
 8. Förstl, M. a kol.: Praktický atlas lékařské parazitologie. 1. vydání. Nucleus, Hradec Králové, 2003.
 9. Fučíková, T.: Imunologie. 1. vydání. Praha, Galén, 2002. ISBN 80-7262-160-2.
 10. Gordon, J.: MCQ Tutor for students of Microbiology. London, William Heinemann Medical Books Ltd, 1978. ISBN 0 433 12405 9.
 11. Greenwood, D. a kol.: Lékařská mikrobiologie. 1. vydání. Grada Publishing 1999.
 12. Havlík, J. a kol.: Infekční nemoci. 1. vydání. Galén 2002.
 13. HiMedia Products Catalogue. Mumbai,1997.
 14. Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie. 2. vydání. Praha, TRITON, 2002. ISBN 80-7254-215-X.
 15. Jawetz, E.: Medical Microbiology. Los Altos, LMP, 1968.
 16. Klaban, V.: Svět mikrobů. 1. vydání. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-639-4.
 17. Kohler, W.: Grundriss der medizinischen Mikrobiologie. Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, 1962.
 18. Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004. ISBN 80-86225-50-X.
 19. Kruif, P.: Bojovníci se smrtí. Praha, Orbis, 1946.
 20. Kruif, P.: V bojích s neviditelnými nepřáteli. Praha, Orbis, 1929.
 21. Lesný, I.: Slavní lékaři. Praha, Fragment, 1994. ISBN 80-85768-42-9.
 22. Linde, K.: Grundriss der medizinischen Mikrobiologie. Leipzig, VEB Georg Thieme, 1963.
 23. Málek, I.: Mikrobiologie a epidemiologie. Praha, ZN, 1952.
 24. Mareš, O.: Mikrobiologie. Praha, SPN, 1952.
 25. Murray, P.: Medical Microbiology. International Student Edition, 1990. ISBN 0-7234-1644-3.
 26. Pollard, M.: 100 nejvýznamnějších mužů. Praha, Columbus, 2000. ISBN 80-7249-062-1.
 27. Postgate, J.: Mikroby a my. Praha, Panorama, 1982.
 28. Prixová, J.: Otázky k opakování lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha, UK,1976.
 29. Procházková, J., John, C. a kol.: Vybrané diagnostické metody lékařské imunologie. Praha, Avicenum, 1986.
 30. Přecechtěl, F.: Lékařská mikrobiologie. Praha, SPN, 1988.
 31. Richter, J.: Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. 1. vydání. Praha, Scientia Medica, 1996. ISBN 80-85526-54-9.
 32. Rýc, M., Hejzlar, M.: Základy lékařské mikrobiologie. Praha, SPN, 1985.
 33. Švec, F.: Člověk a prostředí. 1. vydání. Praha, Avicenum, 1982.
 34. Talaro, K., Talaro, A.: Microbiology. Second Edition. WCB, 1996. ISBN 0-697-26141-7.
 35. The HiMedia Manual. Mumbai,1998.
 36. Vejbora, O.: Úvod do seminářů z praktických cvičení z lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha, UK, 1980.
 37. Vinař, J.: Zachránci lidstva. Praha, ČIN, 1942.
 38. Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie II – Přehled vyšetřovacích metod. Masarykova univerzita Brno 2000.
 39. Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
 40. Votava, M.: Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii. 1. vydání. Brno, Hortus, spol. s.r.o. 2000. ISBN 80-238-5058-X.
 41. Zahradnický, J. a kol.: Mikrobiologické vyšetrovacie metódy. Osveta Martin 1981.
 42. Zahradnický, J. a kol.: Mikrobiologie a epidemiologie. 1. vydání. Praha, Avicenum, 1987.
 43. Zima, T.: Laboratorní diagnostika. 1st ed. Praha, Galén, 2002. ISBN 80-7262-201-3.
loga
Zavřít