Kazuistika 2

Media

Mac Conkey agar se řadí mezi půdy, které nám slouží ke kultivaci koliformních bakterií. Patří mezi půdy selektivně diagnostické a připravuje se ve více variantách. Používá se v klinické mikrobiologii zejména k vyšetřování moči. Půda je světle růžová a není citlivá na světlo. Na půdě dobře rostou gramnegativní bakterie, růst grampozitivních je potlačen přidáním inhibitorů (žlučové soli a krystalové violeti). Půda obsahuje i laktózu a indikátor jejího štěpení (neutrální červeň). Laktózapozitivní bakterie rostou jako tmavorůžové až červené kolonie, často obklopené narůžovělým precipitátem žlučových solí (Escherichia coli, Klebsiella sp.). Bakterie neštěpící laktózu vyrůstají v průhledných bezbarvých koloniích (Salmonella sp., Shigella sp., Proteus sp.).

Pokud nahradíme v půdě laktózu sorbitolem, dostaneme selektivně diagnostickou půdu pro záchyt vysoce patogenního kmene Escherichia coli (antigenní vybavení O157:H7). Tato bakterie je častým původcem hemoragické kolitidy a hemolyticko-uremického syndromu u malých dětí.

Na fotografii vidíme růst laktózapozitivních a laktózanegativních koliformních bakterií.

Mac Conkey agar kultivace bakterií

loga
Zavřít