Kazuistika 3

Media

Bakterie, kvasinky, prvoci, artefakty:

  • bakterie – krátké tyčinky, často pohyblivé
  • kvasinky – mají kulatý až protáhlý tvar, tvoří řetízky, někdy dvojice
  • prvoci – bičíkovec poševní – velmi podobný epiteliální buňce, má několik bičíků
  • artefakty (náhodné znečištěniny) – textilní vlákno, vlas, chlup

Fotografie močový sediment

loga
Zavřít