Kazuistika 1

Media

Nákaza amébou, amébóza, se vyskytuje hlavně v oblasti tropů a subtropů, ale i v oblasti mírného pásma. V České republice se diagnostikuje zhruba u 2 % občanů po návratu z těchto oblastí.

Entamoeba histolytica, měňavka úplavičná, se vyskytuje u člověka ve dvou formách. Invazivní forma magna je primárním patogenem. Klinický obraz onemocnění vyvolaný invazivní formou Entamoeba histolytica způsobuje tropickou amébovou dyzentérii. Při mikroskopickém vyšetření vidíme typického invazivního trofozoita E. histolytica s pohlcenými krvinkami. Parazituje nejen ve střevním traktu, ale i v dalších tkáních (extraintestinálně jako tkáňová protozoóza - v játrech, kůži i jinde). U tzv. formy minuta jde vždy jen o bezpříznakové nosičství s vylučováním cyst. Cysta obsahuje 4 jádra.

Entamoeba dispar je považována za měňavku nepatogenní. Jedná se ale o morfologicky naprosto stejnou amébu, jako je patogenní Entamoeba histolytica. Mikroskopické odlišení těchto dvou améb je velice obtížné. Jejich rozlišení je možné na základě molekulárně biologických metod (v České republice na vybraných pracovištích pomocí polymerázové řetězové reakce, PCR).

Entamoeba hartmanni není považována za patogenní amébu. Je morfologicky naprosto stejná améba jako patogenní Entamoeba histolytica, ale má jiné rozměry, je menší.
Zdrojem nákazy je nemocný nebo nosič vylučující cysty ve stolici.

Na fotografii mikroskopického snímku jsou cysty Entamoeba histolytica označeny kruhem.

Mikroskopický snímek koncentrační flotační metoda dle Fausta

loga
Zavřít