Kazuistika 3

Media

Giardia intestinalis (syn. Giardia lamblia nebo Lamblia intestinalis) je střevní bičíkovec, který vedle člověka infikuje i některé zvířecí druhy. Volné vegetativní stadium má symetrický kapkovitý tvar zaoblený na přední straně. Tělo je dorzálně konvexní a na konkávní břišní straně nese pružný přísavný disk vyztužený fibrilami. Má 4 páry bičíků.
 

Místem parazitizmu je tenké střevo, vyšetřovaným materiálem je duodenální šťáva a stolice. Aktivní formu tohoto parazita, trofozoity, lze v duodenální šťávě vzhledem k jejich křehkosti v nativním preparátu mikroskopicky pozorovat pouze ve vzorku zpracovaném do 2-3 hodin po odběru. K odběru mnohdy přivede gastroenterologa, vedle anamnézy, typický obraz při endoskopickém vyšetření – nodulární vzhled sliznice podmíněný lymfoidní hyperplazií. Sliznice je poseta drobnými i většími uzlíky, z nichž některé mají až vzhled přisedlých polypů.
 

Klidové formy, cysty, se tvoří až v nižších částech střevního traktu, nikoli v duodenu. Infekční cysty nalézáme v průjmovité nebo i formované stolici. Jsou velmi odolné a ve vlhku za příznivých podmínek přežívají i více dní. Toto klidové stadium má maximálně utlumený metabolizmus, obsahuje minimum vázané vody a pro přenos infekce je ideální. Cysta je oválná. Rozšíření Giardia intestinalis je celosvětové.
 

Na fotografii mikroskopického snímku vidíme cysty Giardia intestinalis označeny kruhem.
 

Mikroskopický snímek koncentrační flotační metoda dle Fausta

loga
Zavřít