Kazuistika 1

Media

Markantním příkladem změn počtu lymfocytů je onemocnění AIDS. Virus HIV v organizmu napadá primárně CD4+ buňky. Inkorporuje se do jejich jádra, čas od času se namnoží, obvykle v případě, kdy je organizmus nějak oslaben. Tím infikuje další buňky, zabíjí je a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Tyto bílé krvinky hrají důležitou roli v obranyschopnosti lidského organizmu, jejich pokles vede k selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS.

Typickým obrazem už rozvinutého onemocnění AIDS je nízký počet pomocných (CD4) lymfocytů.

Fenotypizace lymfocytů u AIDS průtoková cytometrie

loga
Zavřít