Kazuistika 3

Media

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby. Je to patologický stav, který je způsobený nedostatkem živin, jehož příčinou je snížení chuti k jídlu, rozvinutá anorexie, porucha trávení a absorpce živin, přítomnost bolesti, infekcí či stresových stavů. Malnutrici lze dělit do dvou hlavních skupin:

  • kwashiorkor – vzniká izolovaným nedostatkem bílkovin v potravě; ostatních živin je dostatek
  • marazmus – vzniká nedostatkem všech živin; vede k postupnému odbourávání svalových bílkovin, nemocný je kachektický

Podvýživa (malnutrice, zhoršený stav výživy) je problém, se kterým se můžeme setkat při většině zdravotních problémů. Velmi často však bývá přehlížena na úkor základního onemocnění, pro které je pacient léčen. Přitom správná výživa zlepšuje snášenlivost léčby, je spojena se zlepšením pooperačního hojení a vede k významně méně častému výskytu infekčních komplikací a rychlejší rekonvalescenci.

Podvýživa se týká i starších osob, u kterých běžná strava bývá často velice jednostranná a tak dochází k deficitu důležitých vitamínů a minerálních látek.

Ačkoliv s přibývajícím věkem se snižuje výdej energie, i starší lidé potřebují stravu bohatou na živiny. Vyvážený jídelníček je jeden z nejlepších způsobů obrany proti působení času. Správná výživa je jeden ze základních předpokladů plného využití zdravotního potenciálu i v seniorském věku.

Rizikové skupiny pacientů

Dívka, 17 let, na preventivní prohlídce je viditelně snížená hmotnost. Je jí zima, je malátná, zadýchává se. Byl proveden odběr krve, vyšetřila se elektroforéza, další vyšetření ukázala sníženou hladinu celkové bílkoviny, albuminu, prealbuminu a transferinu.

Stav byl zhodnocen jako nedostatečná výživa (malnutrice) s podezřením na mentální anorexii.

Obr.: ELFO malnutrice

loga
Zavřít