Kazuistika 2

Media

Středoevropská klíšťová encefalitida je závažné, život ohrožující onemocnění. Jde o zánět mozku, případně mozkových blan způsobený virem z čeledi Flaviviridae. Virus přenášejí klíšťata při sání na člověku. Klíšťata se nakazí sáním na zvířatech, hlavně lesních hlodavcích i větší zvěři. Onemocnění začíná po 1-2týdenní inkubační době podobně jako chřipka - malátností, únavou, bolestí kloubů a svalů, horečkou. Po týdnu dochází obvykle k úlevě a za další 1 až 2 dny nastupují příznaky postižení nervového systému - bolest hlavy doprovázená další horečkou, zpomalení řeči, nesoustředěnost, reverze spánku, poruchy hybnosti končetin apod. Specifický lék na nemoc neexistuje. Většina lidí se uzdraví, mohou však přetrvávat trvalé následky (poruchy hybnosti, psychické poruchy apod.). Komplikace a závažný průběh jsou častější u dospělých než u dětí. Nemoc je vázána na jeden druh klíštěte, Ixodes ricinus, vyskytující se pouze v Evropě. V jiných částech světa se vyskytují jiné podobné virové nemoci.

Pro diagnostiku akutního stadia klíšťové encefalitidy vyšetříme specifické IgM protilátky a doplníme vyšetřením specifických IgG protilátek.

Na fotografii vidíme výsledek reakce. V jamce, označené jako A1 a A2 jsou aplikovány pozitivní kontroly reakce, C1 a C2 negativní a B1 a B2 hraniční. Dále pak séra pacientů, v každé jamce je neředěné sérum od jednoho pacienta. Po skončení reakce měříme O.D., optickou densitu (absorbanci) všech jamek destičky a hodnotu O.D. v jamce pro hraniční mez, tzv. cut off, bereme jako základ hraniční meze mezi negativitou a pozitivitou. Vzorky sér, které dávají O.D. vyšší, než je hraniční mez cut off, jsou považovány za pozitivní.amcezorek v jamce G5 vykázal optickou denzitu, 1,290, což při hodnotě hraniční meze 0,300 (index pozitivity = 4,3) znamená pozitivní nález.

Výsledek reakce ELISA diagnostika protilátky
 

loga
Zavřít