Kazuistika 3

Media

Onemocnění lymská borelióza je způsobené bakterií Borrelia burgdorferi sensu lato, jedná se o souhrnný název pro dnes již 10 známých genospecies, které se vyskytují po celém světě. V České republice převažují B. afzelii a B. garinii. Borelie patří mezi spirochety. Jsou mikroaerofilní a jejich kultivace je velmi obtížná. V diagnostice proto převažují metody nepřímého průkazu, nejčastěji dvoustupňové sérologické vyšetření protilátek metodou ELISA a imunoblotem.

Lymská borelióza je infekce probíhající ve třech fázích. Časné stadium, ke kterému dochází asi do 20 dnů po poranění klíštětem, je charakterizováno kruhovým zarudnutím (erytémem) na kůži. Erytém se kruhovitě šíří a uvnitř kruhu časem zarudnutí mizí. Toto stadium bývá doprovázeno nespecifickými příznaky jako bolestmi hlavy, kloubů, svalů a únavou. Ve druhém stadiu dochází po měsících k rozsevu borelií krevní cestou. Příznaky jsou patrné na kůži, v CNS, v kloubech. Pozdní stadium se rozvíjí po měsících až letech od infekce a může se projevit jako atroficko-zánětlivá ložiska na kůži, lymská artritida, karditida, neuritida apod.

Základem prevence lymské boreliózy je chránit se před kontaktem s klíšťaty jako přenašeči borelií (i jiných nemocí). Přisátá klíšťata je nutné co nejdříve šetrným způsobem odstranit. Ranku se doporučuje vydezinfikovat jodovým dezinfekčním prostředkem. Preventivní očkování proti boreliím je ve fázi výzkumu.

Sérologická diagnostika suspektní boreliózy se doporučuje provádět dvoustupňově (kvantitativním stanovením protilátek testem ELlSA, který je označován za screeningový, a testem konfirmačním - western blotem). Metodou ELISA vyšetřujeme protilátky třídy IgM a IgG.

Na fotografii vidíme výsledek metody ELISA. V prvním svislém řádku A1, orientace destičky je na šířku, je prázdná jamka označovaná jako blank, v jamce B1 je negativní kontrola, v jamce C1 a D1 jsou hraniční cut off kontroly, v řádku E1 je pozitivní kontrola. Od řádku F jsou vyšetřovaná séra, v každé jamce je sérum od jednoho pacienta. Po skončení reakce měříme absorbanci všech jamek mikrodestičky proti blanku (jamka A1). Index pozitivity (IP) se vypočítá dělením absorbance testovaného vzorku absorbancí cut-off naměřenou v téže sérii vyšetření.

IP = absorbance séra / ( průměrná absorbance cut - off )

IP menší než 0,9 je negativní, IP 0,9 až 1,1 je hraniční, IP větší než 1,1 je pozitivní.

Pozitivní vzorek (IgG) se nachází v jamce B2.

Výsledek reakce ELISA diagnostika protilátky
 

loga
Zavřít