Kazuistika 2

Media

Kryptokokóza je charakterizována jako infekční onemocnění vyvolané houbou Cryptococcus neoformans, obvykle s ložiskem v plicích a s charakteristickým šířením na mozkové pleny a ojediněle do ledvin, prostaty, jater, kůže a kostí. Je zaznamenán 3x vyšší výskyt onemocnění u mužů ve věku 40-60 let v porovnání se ženami. Velmi často se vyskytuje u imunokompromitovaných pacientů, především nemocných s AIDS či hematologickými malignitami. Způsob přenosu je hlavně inhalační cestou. Inkubační doba není známá, u plicních onemocnění a postižení CNS jsou udávány měsíce až roky. Léčba je úspěšná u 85 % pacientů, kteří nejsou HIV pozitivní. U nemocných AIDS klesá úspěšnost léčby na 50 %.

Aglutinační test pro průkaz infekce používá latexové částice potažené monoklonální protilátkou proti kapsulárnímu antigenu glycuronoxylomananu (GXM). Biologická tekutina, která obsahuje kryptokokové antigeny, tvoří s těmito latexovými částicemi sraženinu. Pozitivní výsledek lze blíže kvantifikovat pomocí titru.

 Na fotografii vidíme papírovou kartičku s pozitivní a negativní reakcí.

Výsledek reakce Aglutinace na nosiči

loga
Zavřít