Kazuistika 1

Media

Yersinióza je infekční onemocnění způsobené bakterií Yersinia enterocolitica.
Původce nákazy je fakultativně anaerobní tyčka patřící mezi čeleď enterobakterie. V přírodě je rozšířena jako parazit zvířat, zejména hlodavců.

Zdrojem infekce člověka je nejčastěji kontaminované vepřové maso. Klinický obraz nákazy se různí podle věku. U malých dětí to jsou průjmy s horečkou a bolestmi břicha, které mohou imitovat apendicitidu. U dospělých převažují příznaky infekce zažívacího traktu s průjmy. Potvrzení nákazy je možné jednak přímo kultivací na speciálních půdách z análního výtěru nebo stanovením hladiny protilátek hemaglutinační metodou. Yersinia enterocolitica je kultivačně nenáročná a má neobyčejně široké rozmezí růstové teploty (0 °C–40 °C). Má schopnost množit se i při ledničkové teplotě, čehož se dá využít při diagnostice. Anální výtěr se kultivuje na selektivních půdách (CIN agar), které umožní její záchyt ze směsi ostatních enterobakterií.

U nepřímého průkazu je u akutní infekce charakteristický čtyřnásobný vzestup titru protilátek při vyšetření párových vzorků odebraných s odstupem 2-3 týdnů. Nízké titry mohou přetrvávat i několik let po infekci. Dlouhodobé vysoké titry znamenají perzistenci bakterie v organizmu.

Normální hodnoty (titr protilátek) jsou 0-80. Na vyšetření se odebírá venózní srážlivá krev nebo sérum.

Na fotografii mikrotitrační destičky je pozitivní reakce v sloupci 4 s titrem 160.

Výsledek reakce hemaglutinace

loga
Zavřít