Kazuistika 3

Media

Stanovení frakcí hemoglobinu

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) vzniká neenzymovou glykací bílkovinné části hemoglobinu na aminokyselinách N-terminálním valinu a lysinových zbytcích. Touto glykací vznikají i frakce HbA1a , HbA1b a nejčastěji stanovovaná frakce HbA1c. Glukóza se pevně navazuje na hemoglobin červených krvinek a po celou dobu jejich života (120 dnů) zůstává. Procentuální poměr glykovaného a normální hemoglobinu je přímo úměrný době expozice glukózy a výši glykemie (hyperglykemie). Jeho laboratorní měření se využívá jako nejdůležitější parametr dlouhodobé kompenzace diabetu.

Jednou z hlavních možností, jak u diabetiků předcházet pozdním komplikacím, je především udržení správné hladiny krevního cukru (glykemie). Hladina glykovaného hemoglobinu by neměla přesahovat 6,5 %, glykemie na lačno by neměla být větší než 6, maximálně 7 mmol/l.

Pacient, 44 let, s diabetem, má nalačno zvýšenou glukózu (7,61 mmol/l) i přesto, že bere léky. Je podezření, že dietu nedrží. Po stanovení glykovaného hemoglobinu byla hodnota 6,9 % (normální hodnoty jsou 2,8-4 %). Potvrdilo se, že pacient léky nebere pravidelně a dietu také příliš nedodržuje.

Kromě glykovaného hemoglobinu se stanovuje i fetální hemoglobin, který se liší od dospělého typu hemoglobinu zvýšenou afinitou ke kyslíku. Do 6. měsíce je nahrazen hemoglobinem dospělého typu. U zdravých dospělých přetrvává asi 0,5 %. Zvýšená hladina značí nádor jater.

žádanka o vyšetření

loga
Zavřít