Příklady

Označte správné odpovědi.

Pacientka, 37 let, má záchvaty, které se projevují automatickými pohyby, vědomí je narušené a pacientka trpí poruchami paměti. Užívá antiepileptikum Primadon. Jeho hladina je 5,394 mg/l. Normální hladina je 8-15 mg/l.
 

O jaké onemocnění se jedná?

Pacient, 17 let, je zmatený a dezorientovaný, neklidný, podrážděný a potí se. Po provedení toxikologického vyšetření byla nalezena zvýšená hodnota benzodiazepinů – diazepamu.
 

O jaké onemocnění se jedná?

Pacient, 59 let, má bolesti břicha, nechutenství a ubývá na váze. Po stanovení fetálního hemoglobinu je hladina 36 ng/ml. Normální hladina je 15 - 25 ng/ml.
 

O jaké onemocnění se jedná?

Pacient, 72 let, má bolest na hrudi, vysoký krevní tlak, špatně se mu dýchá. Pro diagnostikovanou anginu pectoris bere amiodaron. Po vyšetření byla naměřena hodnota 3,1 mg/l.

O jaké onemocnění se jedná?

Dítě, 10 měsíců, zvrací, má horečku a průjem. Po laboratorním vyšetření byla zvýšená hladina tyrosinu, aminotransferáz a fosforu.

O jaké onemocnění se jedná?

loga
Zavřít