Kazuistika 1

Media

Onemocnění hepatitidou B, virovým zánětem jater, může proběhnout asymptomaticky nebo pod obrazem jaterního poškození. Ke klinické manifestaci patří problémy s trávením (dyspepsie), dále břišní dyskomfort až bolest v pravém podžebří, žloutenka (ikterus), světlá stolice a tmavá moč. Projevy mají různou intenzitu. Pokud onemocnění trvá déle než 6 měsíců, hovoříme o chronické hepatitidě. Virus hepatitidy typu B se nachází v krvi, vylučuje se i do některých tělních sekretů – do slin, spermatu, poševního sekretu i mateřského mléka. Šíří se především parenterálně, ale možný je i přenos pohlavním stykem. Inkubační doba je 2-6 měsíců. Virus hepatitidy B je výhradně lidským patogenem. Jedná se o DNA virus se složitým rozmnožovacím cyklem. Antigenní struktura viru je důležitá pro diagnostiku. V rutinní praxi se detekují antigeny HBeAg a HBsAg.

Na fotografii je výsledek reakce ELISA k průkazu HBsAg. V prvním svislém řádku (značený jako „A“, orientace destičky je na šířku) jsou aplikovány kontroly reakce, pozitivní a negativní. Dále jsou séra pacientů, v každé jamce je neředěné sérum od jednoho pacienta. Po skončení reakce měříme OD, optickou denzitu (absorbanci) všech jamek mikrodestičky a podle hodnot OD stanovíme hraniční mez, tzv. cut-off. Hraniční mez se stanovuje jako průměr OD všech negativních kontrol + koeficient 0,050. Vzorky sér, které dávají OD vyšší, než je hraniční mez, cut-off, jsou považovány za reaktivní; vyšetření opakujeme a případně potvrzujeme dalším testem. Vzorek v jamce H4 má naměřenou OD 2,999, hodnota cut-off je 0,100, tedy silná pozitivita HBsAg u tohoto vzorku. Pacient onemocněl hepatitidou B.

ELISA diagnostika antigenu
 

loga
Zavřít