Příklady

Označte správné odpovědi.

Pacient, 62 let, s diagnózou hypogamaglobulinemie, nyní má 2 týdny trvající kašel a trvalou horečku, i přes léčbu antibiotiky obtíže neustupují. Přichází pro vyloučení invazivní aspergilózy. Byl mu odebrán vzorek krve na průkaz galaktomananu metodou ELISA. Vzorek pacienta je v jamce G3, H3.,

Vyhodnoť výsledek reakce:

Muž, 31 let, návrat z dlouhodobého pobytu v Číně, udává nechutenství, tlak v břiše, bolesti svalů a kloubů, vyrážku. Laboratorně zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů. Očkován proti viru hepatitidy B nebyl. Obvodní lékař posílá pacienta k vyloučení nákazy hepatitidou. Vzhledem k anamnéze byly vyšetřeny sérologické markery hepatitid A, B i C. Na fotografii vidíme výsledek metody ELISA k průkazu HBsAg. Vyšetřovaný vzorek je v jamce E3. Hodnota OD je 2,400, cut-off 0,910.

Vyhodnoť výsledek:

Pacientka, 59 let, diabetička. Udává asi 3 týdny trvající nadýmání s bolestivými kolikami, nereagující na léčbu. Úbytek na váze neuvádí. Pacientka byla v minulém měsíci léčena antibiotiky. Lékař vyslovil podezření na invazivní kandidózu. Pacientce byla odebrána krev na detekci mananu – antigenu Candida sp. Vzorek pacientky se nachází v jamce A2, B2.

Vyhodnoť výsledek reakce:

Muž, 56 let, udává poranění jehlou, o kterou se píchl v parku před 6 týdny. K lékaři šel až nyní, kdy udává bolest v pravém podžebří, tmavou moč, světlou stolici, bolest kloubů. Vzhledem k anamnéze vyšetříme sérologické markery hepatitid A, B i C.
Výsledky: anti-HAV IgM negativní, anti-HCV negativní.
Na fotografii je výsledek reakce metodou ELISA ke stanovení HBsAg. Vzorek séra našeho pacienta je v jamce 3F, naměřená OD je 2,844, hodnota cut-off 0,100.
 

Vyhodnoť výsledek reakce:

Žena, 42 let, bez potíží. U manžela potvrzena hepatitida B. Přichází na vyšetření v rámci dispenzarizace. Rutinní screeningové vyšetření sérologických markerů hepatitidy B zahrnuje detekci HBsAg, anti-HBc totál protilátky a anti-HBs protilátky. Na fotografii je výsledek vyšetření HBsAg metodou ELISA. V prvním svislém řádku jsou kontroly reakce (pozitivní, negativní). Sérum naší pacientky je v jamce 7D. Optická denzita je 2,445, cut-off 0,100.

Vyhodnoť výsledek reakce:

loga
Zavřít