Kazuistika 3

Media

Výskyt invazivní aspergilózy, mykotického onemocnění, které komplikuje stavy snížené rezistence a imunity pacientů s různými závažnými základními chorobami, vzrostl za posledních několik desítiletí natolik, že se stal jedním z významných problémů současné medicíny. Mykotické infekce vedou k bezprostřednímu ohrožení života pacienta. Včasná diagnostika mykotické infekce umožní zahájení cílené antimykotické terapie a pro pacienta má zásadní prognostický význam. Mezi onemocnění, u kterých se setkáváme s následnou sekundárním invazivní mykózou, patří především primární (vrozené) a sekundární (získané) imunodeficience, nádory krvetvorných a lymfatických tkání, různá krevní onemocnění včetně lézí kostní dřeně spojená s leukopenií a hypogamaglobulinemií. Patří sem i celková metabolická a endokrinní onemocnění, jako jsou malabsorpční a malnutriční syndromy dětí při onemocnění zažívacího traktu, dále chronická uremie a diabetes mellitus. Mezi významné rizikové faktory invazivní aspergilózy patří dlouhodobé podávání imunosupresivní terapie včetně glukokortikoidů, protrahovaná neutropenie, akutní infekce CMV, transplantace kostní dřeně, opakované podávání širokospektrých antibiotik a nedostatečné trvání antimykotické terapie U imunokompromitovaných pacientů je nejčastějším původcem invazivní aspergilózy A. fumigatus (56-64 %), poté A. flavus (14-18 %), A. niger (5-8 %) a A. terreus (5-16 %). V současné laboratorní praxi slouží k diagnostice invazivních aspergilóz postupy, které lze rozdělit na dvě skupiny: metody imunochemické (ELISA), k detekci antigenů, a metody molekulárněgenetické, detekující přítomnost nukleové kyseliny aspergilů. Pro detekci galaktomananového antigenu, který je specifický pro buněčnou stěnu Aspergillus sp., se využívá sendvičová metoda ELISA. Set využívá králičí monoklonální protilátku EB-A2, která rozpoznává β-(1-5) vázané zbytky na molekule galaktomananu. Pro pozitivitu testu je nezbytná přítomnost minimálně 4 těchto epitopů. Reakce je semikvantitativní a její výsledek je udáván jako index pozitivity podle hodnot udávaných výrobce diagnostického setu.

Na fotografii je pozitivní výsledek v jamce G2, H2, A4 a B4. V jmace B1 a C1 je cut-off standard, v jamce D1 a E1 je pozitivní kontrola.

Výsledek reakce ELISA diagnostika antigenu

loga
Zavřít