Kazuistika 2

Media

Systémová mykotická onemocnění můžeme definovat jako onemocnění vnitřních orgánů a tkání způsobená kvasinkami, vláknitými houbami, případně příbuznými mikroorganizmy. Původce většiny systémových kvasinkových infekcí jsou kmeny Candida spp. Candida je běžným mikroorganizmem osidlujícím kůži, vaginu, gastrointestinální trakt. U zdravého hostitele, bez porušení přirozených bariér organizmu, nevyvolává onemocnění. Za určitých podmínek, např. při vzestupu virulence nebo poklesu odolnosti makroorganizmu, ke kterým dochází v případech těžkých celkových onemocnění, jako je diabetes, tumory, imunodeficity, léčba imunsupresivy, léčba prostřednictvím katétru či při chirurgických výkonech, mohou kvasinky způsobit život ohrožující diseminovanou mykózu. Klinické příznaky systémové kvasinkové nákazy jsou často natolik všeobecné, že je lékař bez dalších diagnostických metod těžko specifikuje. Včasné určení původce nákazy je důležité pro rychlé zahájení antimykotické léčby. Kultivační průkaz kvasinkové infekce vnitřních orgánů je složitý, proto se využívá detekce mananového antigenu kvasinek metodou ELISA. Na dně jamek mikrotitrační destičky je navázána králičí monoklonální protilátka. Na tu se z vyšetřovaného materiálu váže manan. Komplex monoklonální protilátky a mananu reaguje se sekundární protilátkou značenou enzymem. Pro zviditelnění reakce se na tento komplex váže chromogen. Reakce je kvantitativní. Výsledek je uváděn v pg/ml. Index pozitivity je udán výrobcem diagnostického setu. Na fotografii je pozitivní výsledek v jamce E2, F2. V jamce H1 je pozitivní kontrola. V pozici A1 - F1 je umístěna kalibrační křivka. V jamce G1 je negativní kontrola.

Výsledek reakce ELISA diagnostika antigenu

loga
Zavřít