Kazuistika 3

Media

Pseudomonas aeruginosa se vyskytuje hojně ve vodě včetně odpadní, ve střevě obratlovců, na rostlinách a v půdě. Může zamořovat nemocniční prostředí, kde často kontaminuje katétry, infuzní roztoky, dýchací přístroje apod. Náleží k obávaným původcům nozokomiálních nákaz, na nichž se podílí ve více než 10 % případů. Pseudomonády jsou gramnegativní nefermentující tyčky, kultivačně nenáročné. Uplatňují se jako patogeny téměř výhradně u osob s porušenou imunitou, těžkým základním onemocněním (tumory, cystická fibróza), popáleninami nebo v imunosupresi po transplantacích. Tito lidé a kolonizovaní zdraví jedinci se mohou stát nebezpečným zdrojem šíření nozokomiálních nákaz. Nemocniční pseudomonády mívají často mnohočetnou rezistenci k antibiotikům a léčba pseudomonádových infekcí bývá často velmi obtížná.

V mikroskopickém preparátu z krve u pacienta s diagnózou sepse jsou mezi červenými krvinkami viditelné gramnegativní tyčinky. Pro potvrzení diagnózy sepse je nález dostatečný. Pro určení druhu bakterie způsobující sepsi se musí provést kultivační vyšetření krve.

Mikroskopický snímek Pseudomonas aeruginosa

loga
Zavřít