Příklady

Označte správné odpovědi.

Pacient pátý den po operaci dostává horečku 40 °C, třesavku, je dezorientovaný. Odebrána krev na kultivaci. Při pozitivní kultivaci proveden mikroskopický preparát z krve.

Vyhodnoť nález:

Muž, 38 let, udává horečky kolem 40 °C a bolesti kloubů, užíval Paralen plus. Za 3 dny došlo ke zhoršení klinického stavu, horečky, bolesti kloubů, chůze jen s pomocí. Pacient byl přijat na infekční kliniku, provedeno klinické a laboratorní vyšetření (odběr krve na hemokultivaci).  

Na fotografii je mikroskopický preparát z krve, vyhodnoť nález:

Muž, 51 let, hospitalizován pro febrilní stav a meningeální příznaky. Odebrán likvor. Na fotografii je mikroskopický preparát z likvoru.

Vyhodnoť nález:

Pacient přivezen na infekční kliniku s podezřením na sepsi. Má vysoké teploty 40 °C, je dezorientován. Proveden odběr krve na kultivaci.

Vyhodnoť mikroskopický nález při pozitivní kultivaci:

Muž, 25 let, udává pálení při močení, výtok z močové trubice, který je žlutý, hnisavý, s příměsí krve. Proveden odběr hnisu z uretry.

Vyhodnoť mikroskopický preparát:

loga
Zavřít