Kazuistika 1

Media

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky cukrovka - je onemocnění, které se projevuje poruchou metabolizmu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku hormonu pankreatu - inzulinu. Diabetes mellitus se ve svých raných stadiích výrazně klinicky neprojevuje. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu, tj. tzv. inzulinovou rezistencí. Inzulin umožňuje vstup glukózy do buněk, tělo neléčeného diabetika trpí nedostatkem energie v buňkách, a tu se snaží nahradit jiným způsobem. Jako sekundární zdroj energie pro tělo je energeticky nejvýhodnější rozklad tuků. Katabolizmem tuků se uvolňuje požadovaná energie, avšak jako odpadní látky této reakce vznikají ketolátky (např. aceton), které okyselují vnitřní prostředí těla. Mezi akutní komplikace diabetu (AKD) řadíme hypoglykemii, hyperglykemii a s hyperglykemií spojenou diabetickou ketoacidózu.

Referenční hodnoty glykemie (hladina glukózy v krvi) jsou 3,3-5,6 mmol/l.

Pacient, 47 let, má diabetes, dýchá zhluboka, má bolesti hlavy, poruchy vidění a je dezorientovaný. Byl hospitalizován na lůžkové oddělení s podezřením na metabolickou ketoacidózu. Vyšetření krevních plynů ukázalo snížené hodnoty pH, HCO3 a záporné hodnoty BE. Metabolická acidóza se potvrdila.

Výsledkový list Kompenzace diabetické ketoacidózy - MAc

loga
Zavřít