Příklady

Označte správné odpovědi.

Pacientka, 67 let, leží na ARO. Byly stanoveny krevní plyny a parametry ABR.
 

Dle výsledkového listu posuďte, o jakou poruchu ABR se jedná:

Pacient, 55 let, ležící na metabolické interní JIP. Byly stanoveny krevní plyny a parametry ABR.
 

Dle výsledkového listu posuďte, o jakou poruchu ABR se jedná:

Pacientka, 68 let, ležící na ARO pociťuje bolesti hlavy, poruchy vidění a zvrací.

Dle výsledkového listu posuďte, o jakou poruchu ABR se jedná:

Pacientka, 57 let, na chirurgické klinice po zákroku, s glykemií 2,42 mmol/l.
 

Jedná se o:

Pacient, 89 let, ležící na geriatrickém oddělení. Byly stanoveny krevní plyny a parametry ABR. 
 

Dle výsledkového listu posuďte, o jakou poruchu ABR se jedná:

loga
Zavřít