Kazuistika 3

Media

Respirační acidóza (RAc) a respirační alkalóza (RAlk)

RAc:
Vyznačuje se tzv. hyperkapnií, tj. zvýšeným pCO2. Jejími příčinami je deprese dýchání při úrazech, nádorech nebo zánětech dechového centra, dále při obstrukci či edému plic, pneumotoraxu či astmatu. Kompenzace RAc je renální, tj. retence bikarbonátů a natria.
Laboratorně je zvýšený pCO2, snížené pH.

RAlk:
Vyznačuje se tzv. hypokapnií, tj. sníženým pCO2. Jejími příčinami je volní hyperventilace – stres a hysterie osob, poruchy dechového centra (zánětem, či tumorem) či nevhodně nastavená umělá plicní ventilace. Pacient se potí, cítí závratě, slabost, únavu a má poruchy vědomí. Kompenzace RAlk je renální, tj. retence chloridů a zvýšené vylučování bikarbonátů.

Laboratorně je snížený pCO2, zvýšené pH.

Výsledkový list RAlk

loga
Zavřít