Kazuistika 1

Media

Toxoplazmóza se řadí mezi nejčastější parazitární nákazy v České republice. Podle sérologických studií přišlo do kontaktu s prvokem, Toxoplazmou obecnou (Toxoplasma gondii), 25–50 % naší populace, definitivním hostitelem jsou pouze kočkovité šelmy. Mezihostitelem parazita se pak může stát velký počet teplokrevných živočichů včetně člověka.

  • První cestou přenosu nákazy je pozření zralé oocysty, zdrojem je trus definitivního hostitele a kontaminované zevní prostředí.
  • Druhý způsob přenosu nákazy je pozření tepelně nedostatečně upravené tkáně mezihostitele s tkáňovou cystou (nemusí jít vždy přímo o maso, stačí kontaminovaný nůž či jiné předměty).
  • Třetí cestou je prostup tachyzoitů přes placentu v akutním stadiu toxoplazmózy v graviditě. Toxoplasma gondii, Toxoplazma obecná, je vysoce teratogenní parazit, který může vážně ohrozit zdraví nebo dokonce život lidského plodu (způsobuje potrat nebo vrozené vývojové vady, morfologické i funkční). Těhotné ženy jsou nejohroženější skupinou. Vedle onemocnění těhotných představuje reaktivovaná toxoplazmóza život ohrožující riziko pro imunosuprimované pacienty. Dochází u nich často k závažné klinické manifestaci, např. mozková toxoplazmóza u transplantovaných.

Laboratorní diagnostika toxoplazmózy je buď přímá, nebo nepřímá. Metody přímého průkazu (biologický pokus na vnímavém laboratorním zvířeti, bílé myši, na tkáňové kultuře nebo průkaz DNA pomocí PCR) jsou náročné na vybavení laboratoře i na personální zázemí a rutinně se nevyužívají. Metody nepřímé, tj. sérologické, spočívající ve stanovení specifických protilátek, jsou dnes ještě stále základem rutinní diagnostiky Toxoplasma gondii, Toxoplazmy obecné.

Na fotografii vidíme výsledek KFR. Reakce se provádí v mikrotitrační destičce. V řádku A jsou kontroly antigenu pod čísly 1 a 2, kontroly komplementu pod čísly 3 a 4, zde musí být hemolýza. V řádku B a C se nachází pozitivní kontrola s výsledným titrem 512. V řádku D se nachází negativní kontrola, zde musí být hemolýza. V řádku E je pacient s negativním titrem, v řádku F je pacient s výsledným titrem 16, v řádku G je pacient s výsledným titrem 16, v řádku H je pacient s výsledným titrem 32. Protože jsou KF protilátky prokazované po dobu několika měsíců, průkaz těchto protilátek svědčí pro nedávné onemocnění. KFR je doplňkovým testem pro dg. toxoplazmózy po vyšetření specifických protilátek třídy IgM, IgG, IgA a IgE metodou ELISA.

KFR

loga
Zavřít