Kazuistika 2

Media

Respirační viry, tj. skupina DNA a RNA virů, vyvolávají onemocnění respiračního systému. Z RNA virů se konkrétně jedná o virus chřipky (influenzy), virus parachřipky (parainfluenzy), lidský respirační syncyciální virus (RSV), koronaviry a rhinoviry. Z DNA virů jsou to adenoviry.

Klinické projevy nákazy probíhají pod obrazem zánětů horních cest dýchacích – rýma a zánět nosohltanu, zánětů vedlejších nosních dutin (sinusitida), zánětů středního ucha (otitida).

Respirační viry s výjimkou termolabilních rhinovirů mohou postihnout i dolních cesty dýchací a způsobit zánět hrtanu (laryngitidu), zánět průdušnice a průdušek (tracheitidu a bronchitidu nebo tracheobronchitidu) a také zánět (zápal) plic (pneumonii).

Laboratorní diagnostika těchto nákaz je jednak přímá, tzn. pokus o kultivaci virů na buněčných kulturách, a jednak nepřímá, tj. stanovení hladiny specifických protilátek a stanovení dynamiky jejich tvorby. Dynamika tvorby protilátek se stanovuje v párových sérech (tzn. odběr na začátku onemocnění a druhý za 2-3 týdny). Může být prokázána sérokonverze protilátek proti respiračním virům (negativní nález v séru .odebraném na začátku onemocnění a tvorba protilátek v rekonvalescentním vzorku séra) nebo významný vzestup titru protilátek (více než 4násobný) ve druhém, rekonvalescencím vzorku séra.

Na fotografii vidíme výsledek KFR. Reakce se provádí v mikrotitrační destičce. Orientace mikrodestičky je na výšku, tzn. že na jedné destičce vyšetříme 12 vzorků sér. Identifikace vzorků sér je na levé straně mikrodestičky u každého řádku. Párová séra jsou vyšetřována současně, 1. a 2. vzorek pod sebou.

Hodnocení výsledků:

  • Vzorek č. 1/I a 1/II: negativní, ve všech jamkách je hemolýza ovčích krvinek, KF protilátky neprokázány, pacient onemocnění v současné době neprodělal.
  • Vzorek č. 2/I a 2/II: oba vzorky séra vykazují pozitivní reakci v ředění 1:32, tj. jedná se o anamnestické protilátky po onemocnění před několika týdny až měsíci.
  • Vzorek č. 3/II a 3/II: první vzorek negativní, druhý vzorek dává pozitivní reakci v ředění 1:64. Jedná se o sérokonverzi, pacient v udané době onemocněl.
  • Vzorek č. 4/I a 4/II: první vzorek dává pozitivní reakci v ředění 1:16, druhý vzorek pozitivní reakci v ředění 1:128. Jedná se o signifikantní, více než 4násobný vzestup hladiny (titru) KF protilátek, který také svědčí pro probíhající akutní onemocnění. První vzorek séra byl zřejmě odebrán za několik dnů po začátku onemocnění, proto je v prvním séru již detekován titr 16.

KFR

loga
Zavřít