Kazuistika 3

Media

Ornitóza, ptačí nemoc, je infekční onemocnění domácích i divoce žijících ptáků. V trusu ptáků se nalézá zvířecí patogen zvaný Chlamydia psittaci, který je přenosný na člověka. Člověk se infikuje vdechnutím kontaminovaného prachu nebo i přímým kontaktem s nakaženým ptákem. Onemocnění může probíhat pod obrazem nachlazení nebo chřipky, ale i jako atypická pneumonie. Nákaza se u lidí projevuje horečkou, eventuálně vyrážkou, bolestí hlavy, bolestí svalů, zimnicí a příznaky onemocnění horních nebo i dolních dýchacích cest. Onemocnění se může i komplikovat postižením centrálního nervového systému, srdce, cév. Doba mezi stykem s infekcí a propuknutím nemoci je zpravidla 1-4 týdny, nejčastěji okolo 10 dnů. Diagnostika se provádí sérologicky. Důležitou prevencí je důsledná kontrola drůbežářských chovů a dováženého exotického ptactva.

V párových sérech (tzn. odběr na začátku onemocnění a za 2-3 týdny) je prokázána sérokonverze protilátek proti Chlamydia psittacii (negativní nález v séru odebraném na začátku onemocnění a tvorba protilátek v rekonvalescentním vzorku séra) nebo významný vzestup titru protilátek (více než 4násobný) ve druhém, rekonvalescencím vzorku séra.

Na fotografii vidíme výsledek KFR. Reakce se provádí v mikrotitrační destičce.

  • Vzorek č. 1/I a 1/II: oba vzorky séra dávají pozitivní reakci v ředění 1:32, tj. jedná se o anamnestické protilátky po onemocnění před několika týdny až měsíci. Protože se jedná o zaměstnance veterinární správy, který je s Chl. psittaci v neustálém styku, musíme tohoto pacienta sledovat, zda nedojde k vzestupu hladiny protilátek v dalších kontrolních odběrech, a zvláště objeví-li se klinické známky onemocnění.
  • Vzorek č. 3/II a 3/II: první vzorek negativní, druhý vzorek vykazuje pozitivní reakci v ředění 1:128. Jedná se o sérokonverzi, pacient v udané době onemocněl.

KFR

loga
Zavřít