Kazuistika 3

Media

Syfilis (lues, příjice) vyvolává bakterie Treponema pallidum. Jedná se o pohlavně přenosnou chorobu. Je rozšířena po celém světě. Neléčená syfilis probíhá ve třech stadiích. Prvé představuje kožní lézi v místě průniku treponem, tvrdý vřed (ulcus durum). Za 10 týdnů vzniká generalizované zduření lymfatických uzlin a exantém, vyrážka. Příčinou je šíření treponem lymfatickou a krevní cestou do všech orgánů. Exantémy mohou do 3 let po infekci několikrát recidivovat.

Pozdní stadium, třetí stadium nemoci, vzniká po dlouhé době latence (i 20 let) bez předchozích klinických příznaků. Je charakterizováno lokalizovanými projevy destrukce na kůži nebo vnitřních orgánech. Mohou být postiženy všechny orgány, především CNS, srdce a oběhový systém.

Při vrozené syfilis dochází k přenosu treponem krví z matky na plod. Novorozenec má typický exantém a těžké abnormity vnitřních orgánů.

Kultivační průkaz původce onemocnění Treponema pallidum není možný. Diagnostika se opírá především o zjištění přítomnosti specifických protilátek v séru pacienta, tj. nepřímý průkaz. Porovnáváme výsledky více druhů imunochemických reakcí, které se provádějí s odlišnými antigeny. V rutinní praxi se provádějí vyhledávací reakce netreponemové, jako je RRR, RPR nebo VDRL. Mezi vyhledávací testy treponemové patří TPHA, TPPA a ELISA IgM a IgG. Konfirmační treponemové testy jsou TPI, FTA - ABS, ELISA, WESTERN BLOTT, PCR a DFATP. U netreponemových testů je antigenem kardiolipin (extrakt z hovězích srdcí), u reakcí treponemových je antigenem Treponema pallidum.

Vyšetření Wester blot umožňuje stanovit protilátky ve třídě IgG a IgM a identifikovat specifitu těchto protilátek proti konkrétním vybraným diagnosticky relevantním antigenům této bakterie. Přítomnost protilátek daného izotypu umožní stanovit stadium onemocnění. Tento test je většinou využíván ke konfirmaci v případě neshody v ostatních testech na stanovení protilátek proti T. pallidum. Séra pacientů s jinými chorobami způsobenými spirochetami (borelióza, yaws, pinta, leptospira) mohou vykazovat nespecificky pozitivní reakci.

Testovací proužek obsahuje antigeny specifické pro T. pallidum frakcionované elektroforeticky v prostředí SDS (sodium dodecyl sulfát) na polyakrylamidovém gelu. Rozdělené antigeny jsou pomocí elektroforézy přeneseny na nitrocelulózovou membránu. Klinicky významné jsou antigeny o molekulové hmotnosti 15,5 kDa, 17 kDa a 47 kDa. Na každém testovacím proužku (stripu) je umístěna kontrola funkčnosti konjugátu a séra. Pozitivita všech tří antigenů indikuje přítomnost onemocnění syfilis. Přítomnost některých dvou ze tří proužků je považována za výsledek neurčitý (hraniční). Za negativní výsledek je považována absence všech tří proužků.

Výsledek reakce blotové techniky

loga
Zavřít