Příklady

Označte správné odpovědi.

Žena, 47 let, udává bolesti v epigastriu trvající 2 měsíce bez závislosti na požití potravy. Provedeno klinické a laboratorní vyšetření s podezřením na nákazu Helicobacterem pylori. ELISA metodou byly stanoveny hraniční hodnoty protilátek proti Helicobacter pylori. S ošetřujícím lékařem bylo domluveno vyšetření specifických protilátek metodou Western blot.

Vyhodnoť WB strip:

Žena, 56 let, uvádí bolesti kloubů, přisátí klíštěte nezaznamenala. Odebrána krev na stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi. Metodou ELISA vyhodnoceny pozitivní titry IgG a negativní titry IgM. Navazuje vyšetření séra metodou Western blot.

Vyhodnoť WB strip:

Muž, 57 let, věznice Mírov, odebrána krev na vyhledávací (screeningové) vyšetření na přítomnost protilátek proti Treponema pallidum. Metody RRR a TPHA vykazovaly pozitivitu. Bylo doporučeno provést konfirmační vyšetření metodou Western blot.

Vyhodnoť WB strip:

Žena, 34 let, uvádí odstranění přisátého klíštěte před 2 týdny. Nyní v místě přisátí je kruhové zarudnutí s likvidním středem. Jiné obtíže neuvádí. Odebrána krev na stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi. Metodou ELISA vyhodnoceny pozitivní titry IgG a pozitivní titry IgM. Navazuje vyšetření séra metodou Western blot.

Vyhodnoť WB strip:

Muž, 62 let, diagnostikován duodenální vřed. Nyní bez obtíží. Byly zjištěny pozitivní protilátky proti Helicobacter pylori stanoveny metodou ELISA. Nyní provedena metoda Western blot.

Vyhodnoť WB strip:

loga
Zavřít