Kazuistika 1

Media

Diferenciální diagnostika ikteru (hyperbilirubinemií)

Hyperbilirubinemie (ikterus, žloutenka) je klinický příznak, který může mít více příčin. Jde o vysokou hladinu bilirubinu v krvi. Fyziologické hodnoty bilirubinu jsou do 17 mmol/l. Ústředním orgánem metabolizmu bilirubinu jsou játra. Vzhledem k játrům dělíme hyperbilirubinemii na prehepatální, hepatocelulární, posthepatální (cholestatický).

Pro posouzení ikterů stanovujeme několik analytů. Jde o bilirubin, ALT, AST, ALP, CHOL, urobilinogen. Co se týká biologického materiálu, vyšetřujeme krevní sérum (bilirubin, ALT, AST, ALP, CHOL), moč (urobilinogen a bilirubin), stolici (posouzení barvy tmavá, světlá, cholestatická - bezbarvá).

Při stanovení těchto analytů se v praxi využívá fotometrie.

Prehepatální hyperbilirubinemie

Vzniká zvýšenou nabídkou bilirubinu hepatocytům (novorozenecká žloutenka, hemolytická anemie), tím je překonána kapacita pro zpracování bilirubinu (konjugaci, tj. odstranění žlučí). V krvi nacházíme nekonjugovaný bilirubin, který je nerozpustný, a proto jej neprokážeme v moči. Díky zvýšené nabídce vzniká i velké množství konjugovaného bilirubinu, což se projeví tmavou stolicí. Díky nedostatečnému zpětnému vychytávání urobilinu hepatocyty ho můžeme prokázat v moči. V krevním obrazu může být anemie a zvýšený poměr retikulocytů. Jaterní enzymy ALT, AST, ALP i cholesterol jsou normální.

Hepatocelulární hyperbilirubinemie

Je způsobena poškozením hepatocytů. Může být způsobena virovými infekcemi nebo chronickými onemocněními jater. Díky porušené komunikaci mezi žlučovými a krevními kapilárami je možné detekovat konjugovaný bilirubin v krvi. Konjugovaný bilirubin je rozpustný ve vodě, proto je vylučován ledvinami a objevuje se v moči. V moči dále nalezneme i urobilinogen. Odvod bilirubinu žlučí je snížený, proto je stolice světlá. V séru nalezneme zvýšenou aktivitu ALT, AST. ALP může být normální nebo zvýšená. Cholesterol mívá normální nebo snížené hodnoty.

Posthepatální hyperbilirubinemie

Je způsobena obstrukcí žlučových cest (žlučové kameny, tumor).
Konjugovaný bilirubin regurgituje zpět přes hepatocyt do krevního oběhu. Konjugovaný (přímý) bilirubin nalezneme v séru i moči. Díky obstrukci žlučových cest nalézáme bezbarvou cholestatickou stolici. V moči nenalézáme urobilinogen. V séru nalézáme vysokou aktivitu APL. AST a ALP mají normální nebo lehce zvýšenou aktivitu. Dále nalezneme zvýšené hodnoty cholesterolu.

Výsledkový list prehepatální hyperbilirubinemie

Výsledkový list hepatocelulární hyperbilirubinemie

Výsledkový list posthepatální hyperbilirubinemie

loga
Zavřít