Kazuistika 2

Media

Vyšetření glomerulární filtrace (GF) koreluje s některými funkčními poškozeními ledvin, je jedním z vyšetření renální insuficience. GF dává přibližný odhad závažnosti renálního onemocnění. Normální glomerulární filtrace činí přibližně 2 ml/s/1,73 m2, hodnota je přepočítávána na standardní povrch těla 1,73 m2. Ženy mají GF asi o 8 % nižší než muži, dále GF klesá s věkem po čtyřicátém roku přibližně o 0,17 ml/s/1,73 m2 za 10 let.

GF je měřena nepřímo jako renální clearence. Clearence je definována jako objem plazmy, který je za jednotku času zcela očištěn od dané látky. Vhodnou látkou pro měření GF je kreatinin. Jde o látku, která v těle vzniká z kreatinu. Výhodou kreatinu je, že jeho produkce v těle probíhá stále, prochází glomerulem, ale není zpětně resorbován v tubulech (bezprahová látka).

K výpočtu GF nám stačí změřit koncentraci kreatininu v plazmě v časovém sběru moči, znát objem moči a povrch těla (dá se vypočítat z hmotnosti a výšky pacienta). Koncentrace kreatininu se měří fotometricky - enzymaticky nebo Jaffého reakcí s kyselinou pikrovou.

vzorec

Ukreat   koncentrace kreatininu v moči (mmol/l)
Pkreat   koncentrace kreatininu v plazmě (mmol/l)
V          objem moči v daném časovém období (ml)
S          povrch těla
t           čas sběru (s)

Výsledkový list vyšetření glomerulární filtrace

loga
Zavřít