Kazuistika 3

Media

Diabetes mellitus

Je onemocnění způsobené nedostatkem hormonu inzulinu v buňkách. Inzulin je produkován b-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu. Inzulin je vyplavován v závislosti na zvýšené koncentraci glukózy v plazmě. Inzulin umožňuje vstup glukózy do buněk, reguluje její metabolizmus a tím snižuje její koncentraci v krevní plazmě. Pro diagnostiku DM je důležité stanovení glukózy v krevní plazmě. Toto stanovení se provádí fotometricky, nejčastěji metodou GOD POD (reakce katalyzované glukózaoxidázou a peroxidázou).

Podle doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti (z roku 2005, Friedecký B.) je DM diagnostikován na základě několika kritérií.

Hodnoty glukózy v plazmě na lačno:

< 5,6 mmol/l vyloučení DM
5,6-7,0 mmol/l porušená glukózová tolerance - nutno dále sledovat
>7,0 diabetes mellitus (nutno potvrdit opakovaným měřením)

Hodnoty glukózy v plazmě při náhodném odběru:

> 11,1 mmol/l diabetes mellitus (nutno provést stanovení glukózy na lačno)

Orální glukózový toleranční test (OGTT)

Stanovuje se glukóza na lačno a po zátěži 75 g glukózy.
Hodnota > 11,1 mmol/l 2 hodiny po zátěži prokazuje diabetes mellitus.
Hodnoty 7,8-11,1 mmol/l 2 hodiny po zátěži svědčí o porušené glukózové toleranci (nutné sledovat v pravidelných intervalech).

Výsledkový list diabetes mellitus

loga
Zavřít