Kazuistika 1

Media

Feochromocytom je karcinom chromafinních buněk sympatoadrenálního systému s trvalou nebo paroxyzmální hypersekrecí katecholaminů (adrenalin, noradrenalin, dopamin). Z 90 % se jedná o nádory dřeně nadledvin.

Pacienti trpí hypertenzí buď trvalou, případně se vyskytují epizody nebo záchvaty vážné hypertenze. Dalšími příznaky jsou bolesti hlavy, bušení srdce, pocení, nevolnost, úzkost a brnění v končetinách.

Základním laboratorním vyšetřením je stanovení hladiny katecholaminů v moči (sběr 24 h) a plazmě. Za specifičtější se považuje stanovení metanefrinů. Metanefriny se trvale tvoří působením katechol-O-methyl-transferázy (COMT) z katecholaminů uvolněných ze zásobních vezikul uvnitř nádoru. Katecholaminy i metanefriny se vyšetřují metodou HPLC, před vlastní analýzou je nutné vzorky koncentrovat a upravit pomocí extrakce na pevné fázi.

Fyziologické hodnoty

moč sběr 24 h (Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood: Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 4. vyd., USA, 2006.):

  • Normetanefrin: 0,573-1,933 μmol/d
  • Metanefrin: 0,375-1,506 μmol/d
  • Dopamin: 424-2612 nmol/d
  • Epinefrin: 3-109 nmol/d
  • Norepinefrin: 89-473 nmol/d

Plazma (Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood: Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 4. vyd., USA, 2006.):

  • Norepinefrin: 0,650-4,137 nmol/l
  • Epinefrin: 0,000-0,491 nmol/l

Plazma (Eisenhoffer G. Procedures for liquid chromatographic-Electrochemical determination of Plasma metanephrines)

  • Normetanefrin: 0,10-0,61 nmol/l
  • Metanefrin: 0,06-0,31 nmol/l

výsledkový list

loga
Zavřít