Kazuistika 3

Media

Jako dobrý parametr pro určení počátku odloučení transplantované ledviny nebo časnou detekci renálních změn u diabetiků lze použít aktivitu močové N-acetyl-b-D-glukosaminidázy (NAG). NAG je indikátorem nekrózy nebo funkčního poškození buněk ledvinových tubulů.

Změny v aktivitě močové NAG také indikují nefrotické efekty různých látek.

Enzym N-acetyl-b-D-glukosaminidáza (NAG) reaguje se substrátem 4-methyl-umbelliferyl-N-acetyl-b-D-glukosaminidem (4-MUNAG). Množství 4-methylumbelliferonu (4-MU) uvolněného ze substrátu enzymovým štěpením se pak určí metodou HPLC. K separaci jednotlivých izoenzymů NAG se používá iontově výměnná chromatografie na kolonkách.

Fyziologické hodnoty

nižší než 10 nkat / mmol kreatininu 
 

výsledkový list

loga
Zavřít