Kazuistika 2

Media

Po alogenní transplantaci štěpu je nutné potlačit imunitní reakci hostitele proti štěpu. K potlačení imunitní reakce se používají imunosupresiva. Jednou z novějších imunosupresivních látek je kyselina mykofenolová, která se používá zejména k omezení rejekční reakce vůči orgánovému štěpu. Účinná hladina kyseliny mykofenolové (plocha pod křivkou její koncentrace po podání během 12 hodin po podání) výrazně koreluje s dlouhodobým přežitím štěpu. Původní fixní režimy s jednotnou dávkou imunosupresiva pro všechny pacienty jsou postupně nahrazovány individualizovaným dávkováním na základě monitorace terapeutických hladin léku (TDM). Důvodem je značná interindividuální variabilita farmakokinetiky kyseliny mykofenolové spolu se závislostí na funkci ledvin, jater a případné kombinaci dalších imunosupresiv. Individuální dávkování kyseliny mykofenolové na základě TDM její hladiny výrazně přispívá k omezení nežádoucích účinků (hematologických, gastrointestinálních, zvýšené náchylnosti k infekcím) a významně ovlivní kvalitu života transplantovaného pacienta.

Koncentrace kyseliny mykofenolové se provádí metodou HPLC, vzorek plazmy se před analýzou upravuje pomocí extrakce na pevné fázi. 

výsledkový list

loga
Zavřít