Příklady

Označte správné odpovědi.

Muž, 40 let. Manažer menší firmy. Trpí hypertenzí, bolestmi hlavy, pocity bušení srdce. TK 170/110 mm Hg. Byla u něj diagnostikována hyperfunkce dřeně nadledvin. Mimo jiná vyšetření doporučeno také biochemické vyšetření katecholaminů. Biochemické vyšetření katecholaminů v moči: diuréza 750 ml/24h, adrenalin 120 µmol/l, noradrenalin 618 µmol/l, dopamin 2115µmol/l.

Muž, 35 let. Trpí nepravidelným zvyšováním krevního tlaku, bolestmi hlavy, pocity bušení srdce. TK 170/110 mm Hg. Mimo jiná vyšetření doporučeno také biochemické vyšetření metanefrinů v plazmě. Biochemické vyšetření: metanefrin 5,5 nmol/l, normetanefrin 12,8 nmol/l.

Aktivace vazebných míst v extrakčním sorbentu při extrakci na pevné fázi se nazývá

Koncentrace kyseliny mykofenolové je monitorována u pacienta léčeného po transplantaci ledviny. Plocha pod křivkou během 12 hodin po podání je nízká.

Žena po transplantaci ledviny dochází na kontrolní vyšetření. Mimo jiná vyšetření doporučeno také biochemické vyšetření N-acetyl-ß-D-glukosaminidázy (NAG) v moči: kreatinin 18,7 mmol/l, NAG 130 nkat / l.

loga
Zavřít